preskoči na sadržaj
Osnovna Škola Jurja Dalmatinca Pag

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag,  Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta Stručni suradnik edukator rehabilitator.


REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

KLASA: 112-03/16-01/19

URBROJ: 2198-1-27-01-16-03

Pag,  5. prosinca 2016. godine

                                                                                                       Oglasna ploča Škole

               Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag,  Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  r a s p i s u j e

                                                           N  A  T  J  E  Č  A  J

                                                           za popunu radnog mjesta

 

Stručni suradnik edukator rehabilitator, 20 sati rada tjedno na neodređeno  radno vrijeme, za rad u Matičnoj školi u Pagu - 1 izvršitelj/ica

 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:

životopis,
domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika ),
valjanu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme ( izvornik ili ovjerena preslika )i
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole s naznakom „za natječaj – stručni suradnik edukator rehabilitator u Matičnoj školi u Pagu“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                                       Željka Zubović, dipl. učiteljPošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Šime Gligora   datum: 5. 12. 2016.

TOČKA

Točka broj 2.
Školski list Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag


Tražilica

Oglasna ploča

Vremenik

VREMENIK II 2017/2018

Priloženi dokumenti:
Vremenik (2017-18) 2P.pdf


Katalog udžbenika 2014/15

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju