2023-09-15 14:29:28

Popis odabranih ponuda potencijalnih davatelja usluga za izvanučioničku nastavu učenika 2.3.4. razreda OŠ Jurja Dalmatinca Pag Poziv 4/2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za izbor pružatelja usluga u organizaciji  izvanučioničke nastave učenika 2. 3. i 4. razreda OŠ Jurja Dalmatinca Pag je na sastanku održanom 15. rujna 2023. godine s početkom  u 13.00 sati jednoglasno izabralo ponudu potencijalnog davatelja usluga:

 

  1. DORADO tours, Zrinsko-Frankopanska ulica 30, 23 000 Zadar

 

Ponuda će biti predstavljena na roditeljskom sastanku u ponedjeljak 25. rujna 2023. godine u 17.00 sati u prostorijama Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23 250 Pag. Prema jednoglasnoj odluci Povjerenstva potencijalni davatelj usluge ima 20 minuta za predstavljanje svoje ponude.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Željka Zubović, dipl. učitelj

 

 


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag