2024-02-16 12:48:52

ORGANIZACIJA VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - 8. razred

Na roditeljskom sastanku učenika 8. razreda OŠ Jurja Dalmatinca Pag za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Slavoniju, odabrana je ponuda Turističke agencije PERLA SVJETSKA PUTOVANJA, Ante Starčevića 16, Imotski.


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag