preskoči na sadržaj
Osnovna Škola Jurja Dalmatinca Pag

POMOĆNICI U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I „INKLUZIJA KORAK BLIŽE DRUŠTVU BEZ PREPREKA“ SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU


U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ prijavljenog na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.“, broj poziva: UP.03.2.1.02., u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Zadarska županija s partnerima u projektu objavljuje

 JAVNI POZIV

ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU

„INKLUZIJA KORAK BLIŽE DRUŠTVU BEZ PREPREKA“

 

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

 

POMOĆNICI U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

 

Broj traženih osoba: 62 pomoćnika u nastavi

Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije - partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - minimalno 20, maksimalno 35 sati tjedno/ puno radno vrijeme

Prijevoz na rad: Djelomično

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016./2017.

 

UVJETI:

najmanje završena srednja stručna sprema,
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,

 

Prednost će ostvariti kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, koji su sudjelovali u edukacijama za pomoćnike u nastavi, s iskustvom u volontiranju.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar provest će postupak profesionalne selekcije s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja.

Odabrani kandidati dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije pojedinog pomoćnika u nastavi.

S kandidatom izabranim za pomoćnika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail), te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat zainteresiran za rad. U zamolbi obavezno navesti minimalno 1, a maksimalno 3 preferirane škole. Odabir preferirane škole ne isključuje mogućnost da kandidatu bude ponuđeno izvršavanje poslova pomoćnika u nekoj drugoj školi.
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
presliku osobne iskaznice
životopis (vlastoručno potpisan, s podatcima o radu s djecom – ako kandidat ima takvo iskustvo),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) - ne starije do 6 mjeseci.
pisani dokaz (potvrda, uvjerenje, svjedodžba) o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi – kandidat prilaže ukoliko je završio edukaciju)
pisani dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju (potvrda o volontiranju i slično) - kandidat prilaže ukoliko posjeduje takvo iskustvo.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su, prije sklapanja pisanog ugovora, dužni školi dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Božidara Petranovića 8

23000 ZADAR

 

Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena

„Prijava na Javni poziv – pomoćnici u nastavi“ – NE OTVARATI

Rok za podnošenje prijave je 16. kolovoza 2016. godine (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte od 16. kolovoza 2016. godine)

Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 15:00 sati, na pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom, te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/ ) i škola partnera u projektu, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KLASA: 602-01/16-01/5

URBROJ: 2198/1-01-16-69

Zadar, 2. kolovoza 2016. godine.

 

Popis škola partnera s kojima će, nakon selekcijskog postupka i Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o financiranju projekta, odabrani kandidati sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme, te broj potrebnih pomoćnika u nastavi po školi:

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA JASENICE

ULICA PETRA ZORANIĆA 2 MASLENICA, 23243 JASENICE- 1 POMOĆNIK

 

OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 21B, 23420 BENKOVAC – 4 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE

POLAČA147, 23423 POLAČA – 1 POMOĆNIK

 

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RIBAR POSEDARJE

ŠPORTSKA 3, 23242 POSEDARJE – 3 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK

I. ULICA BR. 20, 23222 ZEMUNIK DONJI – 2 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

GUMLA 3B, 23205 BIBINJE - 5 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, 23 211 PAKOŠTANE – 2 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

STANKOVCI bb, 23422 STANKOVCI – 3 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA BIOGRAD

DR. FRANJE TUĐMANA, 23210 BIOGRAD NA MORU- 2 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA VALENTINA KLARINA PREKO

CESTA HRVATSKIH BRANITELJA 39 H, 23273 PREKO – 1 POMOĆNIK

 

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53, 23233 PRIVLAKA- 4 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA

TRG STJEPANA RADIĆA 1, 23226 PRIDRAGA – 1 POMOĆNIK

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA LORINIJA SALI

SVETE MARIJE bb, 23281 SALI – 1 POMOĆNIK

 

OSNOVNA ŠKOLA SVETOG FILIPA I JAKOVA

ULICA UČITELJICE KARMELE PELICARIĆ MARUŠIĆ 10, 23207 SV. FILIP I JAKOV – 4 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ŠKARBNJA

PUT MARINOVACA 9, 23223 ŠKABRNJA- 2 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

RAŽANAC X 9, 23248 RAŽANAC – 3 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN

JOSIPA PERIČIĆA 15, 23206 SUKOŠAN – 1 POMOĆNIK

 

OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA68, 23241 POLIČNIK – 2 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA STARIGRAD

JOSE DOKOZE 30, 23244 STARIGRAD PAKLENICA – 1 POMOĆNIK

 

OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG

ANTE STARČEVIĆA 12, 23250 PAG - 3 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA NIN

JURJA BARAKOVIĆA bb, 23232 NIN - 2 POMOĆNIKA

 

OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC

BANA JOSIPA JELAČIĆA 13, 23450 OBROVAC - 1 POMOĆNIK

 

POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA bb, 23000 ZADAR – 4 POMOĆNIKA

 

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40, 23000 ZADAR – 4 POMOĆNIKA

 

PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/2, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

NIKOLE TESLE 9C, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

ŠKOLSKA 8, 23440 GRAČAC – 1 POMOĆNIK

 


Priloženi dokumenti:
Javni_Poziv_Pomocnici_u_nastavi_2016-17.pdf (41.63 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Šime Gligora   datum: 5. 8. 2016.

TOČKA

Točka broj 2.
Školski list Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag


Tražilica

Oglasna ploča

Vremenik

VREMENIK II 2017/2018

Priloženi dokumenti:
Vremenik (2017-18) 2P.pdf


Katalog udžbenika 2014/15

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju