preskoči na sadržaj
Pravilnici

Pravilnici su u pdf formatu pa za njihov pregled potreban je Adobe PDFReader.

ŠKOLSKI KURIKULUM I GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

 

 

STATUT

 

POLITIKA PRIVATNOSTI ŠKOLE

 

EVIDENCIJA UGOVORA

PRAVILNIK O ZAŠTITI, NADZORU NAD PRIKUPLJANJEM, OBRAD I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA OSNOVNE ŠKOLE JURJA DALMATINCA PAG

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE

FINANCIJSKI PLAN:

Registrar ugovora jednostavne nabave:

PLAN PRIHODA I RASHODA 2017:

Izvješća:

 

Nabava udžbenika

 

Financijski izvještaji

Pravila o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva OŠ

Pravilink o zaštiti na radu:

 

Elaborat o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i prijema priopćenja

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi:

 

PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 

PRAVILNIK O SIGURNOJ I ODGOVORNOJ UPOTREBI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 

PROCEDURE

Odluke:

Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa

 

Priloženi dokumenti:
nacin i plan nabave 2015.pdf
Pravilnik o nacinima, postupcima i elementima VU u OiSS.pdf
Pravilnik pedagoske mjere.pdf
procedura stvaranja ugovornih obveza.pdf
Pravilink kucni red.pdf
procedura zaprimanja racuna.pdf
PLAN OS NABAVE ZA 2012.pdf
plannabave2014.pdf
nacin i plan nabave OS 2013.pdf
Pravilnik o radu.pdf
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE MALE VRIJEDNOSTI BAGATELNE.pdf
PRAVILNIK O RADU 2015.pdf
Pravilnik o elementima i kriterijima.pdf
obrazlozenje fin. plana.pdf
Pravilnika o jednostavnoj nabavi.pdf
FINANCIJSKI PLAN 2017.pdf
plan nabave.pdf
Pravilnik o radu skolske knjiznice 2017..pdf
Pravilnik o promicanju spoznaju o stetnosti.pdf
Pravilnik o kucnom redu 2017.pdf
financijsko izvjesce 2017.xls
Pravilnik IKT.pdf
Financijski plan za 2017. godinu i procjena za 2018. i 2019. go.pdf
Obrazlozenje financijskog plana za 2018. godinu te projekcija z.pdf
Financijski plan za 2018. godinu i procjena za 2019. i 2020. go.pdf
PLAN NABAVE ZA 2018G.pdf
PRAVILNIK.pdf
evidencija ugovora.xlsx
Plan Nabave OS JURJA DALMATINCA- PAG - 2018.xls
Rpt PlanNabave.xlsx
biljeske 2018.pdf
13-063-001-10774-FI.xlsx
FINANCIJSKI PLAN s placom 2019-2021.xls
OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.pdf
plan nabave 2019.pdf
Procedura izdavanja i obracuna putnih naloga.docx
Procedura o blagajnickom poslovanju.docx
Procedura pracenja i naplate prihoda i primitaka.docx
novi Pravilnik o radu.docx
Procedura zaprimanja racuna.pdf
financijski plan OS J. Dalmatinca za 2020g s projekcijama za 20.pdf
nabava za 2020. godinu.pdf
objava.docx
obrazlozenje financijskog plana za 2020 godinu.pdf
program javnih potreba u obrazovanju.pdf
13-063-001-10774 FI.xls
Prorac 3-2019.xls
Prorac 6-2019.xls
Prorac 9-2019.xls
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA.pdf
Procedura o sadrzaju i nacinu vo enja evidencije ugovora (1).docx
S T A T U T.docx
FI 6-2020.pdf
Prorac 6-2020.xls
Odluka - osoba za povredu prava ucenika.docx
Procedura o stjecanju i nacinu koristenja vlastitih prihoda.docx
Godisnje izvjesce.pdf
13-063-001-10774-FI.xls
FI 2020.pdf
FI 2020-biljeske.pdf
registar ugovora jednostavne nabave OS Jurja Dalmatinca Pag.pdf
Pravila o zastiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva OS.pdf
EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2020.G..pdf
FINANCIJSKI PLAN 2021-2023.xls
Plan Nabave OS JURJA DALMATINCA- PAG - 2021 (1).xls
OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.docx
Izvjestaj proracuna 1-3-2021.pdf
Prorac.xls
plan nabave 2021.pdf
poziv za dostavu ponuda (1).pdf
Prilog II, Troskovnik (4)-7.7.20..docx
Prorac 6-2021 (1).xls
referentna stranica i potvrda.pdf
Plan Nabave OS JURJA DALMATINCA- PAG - 2021.xls
FINANCIJSKI PLAN s placom 2022-2024.xls
financijski plan - program javnih potreba.xlsx
OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021 (1).docx
referentna stranica.pdf
13-063-001-10774-BI.pdf
Politika privatnosti skole.docx
Evidencija sklopljenih ugovora.pdf
Registar ugovora jednostavne nabave 2021..pdf
13-063-001-10774-FI (1).xls
OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.docx
1. rebalans 22.g.xlsx
Plan Nabave OS JURJA DALMATINCA- PAG - 2022.xls
Obrasci financijskih izvjestaja v 8.0.2.xlsx
referentna stranica.pdf
Plan Nabave OS JURJA DALMATINCA- PAG - 2022 (1).xls
III izmjene plana nabave 2022.g..xls
FINANCIJSKI PLAN s placom 2023-2025.xls
Plan Nabave OS JURJA DALMATINCA- PAG - 2023.xls
OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.docx
Godisnje izvjesce 2022.pdf
13-063-001-10774-FI (1).xlsx
13-063-001-10774-BI.doc
Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije.docx
Statisticko izvjesce i registar ugovora jednostavne nabave za 2023. godinu.pdf
Pravilnik o radu 2023.docx
Pravilnik o nacinu i koristenju vlastitih prihoda.pdf
Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi.pdf
referentna stranica 2023.xlsx
13-063-001-10774-FI(1).xlsx
13-063-001-10774-BI.. (1).doc
Izvrsenje financijskog plana I -VI 2023.xls
Godisnji plan i program rada OS JDalmatinca Pag 2015 2016.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2015 2016.pdf
Godisnji plan i program rada OS JDalmatinca Pag 2016 2017.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2016 2017.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2017. 2018.pdf
Osnovna skola Jurja Dalmatinca Pag, Godisnji plan i program rada 2017 2018.pdf
Godisnji plan i program OS Jurja Dalmatinca Pag 2018 2019.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2018 2019.pdf
Godisnji plan i program rada OS JDalmatinca Pag 2021 2022.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2021 2022.pdf
Godisnji plan i program rada OS JDalmatinca Pag 2022 2023.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2022 2023.pdf
Godisnji plan i program rada OS Jurja Dalmatinca Pag 2019 2020.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2019 2020.pdf
Godisnji plan i program rada OS Jurja Dalmatinca Pag 2020 2021.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2020 2021.pdf
Elaborat o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavjescivanja i prijema priopcenja.pdf
Godisnji plan i program rada OS Jurja Dalmatinca Pag 2023 2024.pdf
Kurikulum OS Jurja Dalmatinca Pag 2023 2024.pdf
Plan nabave 2024.xlsx
13-063-001-10774-RS.pdf
13-063-001-10774-FI (2).xlsx
13-063-001-10774-BI (2).doc
Izvrsenje financijskog plana I - XII 2023.xls
OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. g..docx
FINANCIJSKI PLAN s placom 2024-2026.xls
Statisticko izvjesce o javnoj nabavi za 2023. godinu.pdf

TOČKA

Točka broj 5.
Školski list Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag

Priloženi dokumenti:
Tocka 5.pdf


TražilicaOglasna ploča

Vremenik

VREMENIK II 2018/2019

Priloženi dokumenti:
vremenik II.pdf


Katalog udžbenika 2014/15

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju