preskoči na sadržaj
Natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta - Učitelj likovne kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

KLASA: 112-03/18-01/05

URBROJ: 2198-1-27-01-18-03

Pag,  15. ožujka  2018. godine

 

                                                                                                              Oglasna ploča Škole

 

                Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( „Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  r a s p i s u j e

 

                                                               N  A  T  J  E  Č  A  J

                                                               za popunu radnog mjesta

 

  1. Učitelj likovne kulture, nepuno radno vrijeme 18 sati rada tjedno, 8 sati rada u nastavi, neodređeno radno vrijeme, za rad u Matičnoj školi u Pagu - 1 izvršitelj/ica

 


REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag

KLASA: 112-03/18-01/05

URBROJ: 2198-1-27-01-18-03

Pag,  15. ožujka  2018. godine

 

                                                                                                              Oglasna ploča Škole

 

                Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( „Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Ante Starčevića 12, 23250 Pag,  r a s p i s u j e

 

                                                               N  A  T  J  E  Č  A  J

                                                               za popunu radnog mjesta

 

  1. Učitelj likovne kulture, nepuno radno vrijeme 18 sati rada tjedno, 8 sati rada u nastavi, neodređeno radno vrijeme, za rad u Matičnoj školi u Pagu - 1 izvršitelj/ica

 

  •  
  1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika ),
  • valjanu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme ( izvornik ili ovjerena preslika )i
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.

 

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu (invalidna osoba) dužna je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve isprave i dokaze o ispunjavanju uvjeta koji joj omogućavaju tu prednost.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužna je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaza iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf (http://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.      

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole s naznakom „za natječaj-likovna kultura“.                                            

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na službenim stranicama Škole (www.os-jdalmatinca-pag.skole.hr).

 

                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                              Željka Zubović, dipl. učitelj


Priloženi dokumenti:
NATJECAJ_ZA_RADNA_MJESTA_likovni.pdf (193.70 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Šime Gligora   datum: 16. 3. 2018.

TOČKA

Točka broj 2.
Školski list Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag


TražilicaOglasna ploča

Vremenik

VREMENIK I 2018/2019

Priloženi dokumenti:
Vremenik (2018-19) 1P.pdf


Katalog udžbenika 2014/15

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju